Koronatiltak

Reimeikan Dojo har følgende smitteverntiltak:

Syke personer skal holde seg hjemme.

God hånd- og hostehygiene.

Føre frammøtelister på treninger.

Desinfisering av utstyr før og etter bruk på hver trening. Utstyret skal rengjøres jevnlig og grundig.

Håndhilsing, klemming og annen unødvendig fysisk kontakt unngås.

Det hostes i albuekroken eller i et papir som kastes. Hendene vaskes etter dette. Man bør unngå å berøre ansiktet.

Utøverne bruker rent treningstøy.