AIKIDO TROMSØ

felleskap – styrke – balanse

Hva er aikido, og hvorfor trene aikido?

Aikido er en martial art, en japansk selvforsvarskunst, som ble utviklet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Aikido utnytter motpartenes kraft og bevegelsesenergi til eget forsvar. I stedet for å møte kraft med kraft, nøytraliseres angrepet med en balansebrytning, og kraften blir ledet i den retning du selv ønsker.

Treningene våre består av oppvarming og øving på klassiske aikido-teknikker, som bygger på mange hundre års tradisjon og teknikker med våpen (tresverd og trestokk). Jevnlige treninger styrker indre muskulatur, fleksibilitet og balanse i kroppen. I dagens travle liv, har aikido en spesiell verdi. Aikido bidrar til lærdom om egen kropp og eget sinn. Ved å trene aikido, øker man bevissthet om hvem man er, og utvikler kvaliteter og ferdigheter som tilstedeværelse, selvbeherskelse, et åpent sinn, selvdisiplin, mental styrke, fleksibilitet og balansemuskulatur. Dette er noe man tar med seg når man forlater dojoen.

Aikido er ikke bare en god treningsform, men også en arena for selvutvikling. Vi møter forskjellige mennesker på treningene, og behandler hverandre med respekt. Via disse møtene blir vi mer bevisst på hvordan vi selv forholder oss til andre mennesker, både i og utenfor dojoen. Vi trener ikke Aikido for å konkurrere og vinne over motparten. Den største og viktigste konkurransen, er konkurransen med en selv.

Ai: harmoni og enhet

Ki: livskraft og universell energi

Do: vei for fysisk og åndelig utvikling og selverkjennelse